[มช.] 45 ปี 14 ตุลา 4 ปีข้างหน้า 4 ประเด็นคำถาม

Event Date: 
Wednesday, 10 October, 2018 - 13:00

10 ตุลาคม 2561 เวลา บ่ายโมงเป็นต้นไป ณ ห้อง 1201 คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พื้นที่ประชาสัมพันธ์