[1-2 พ.ย.] งาน ‘สร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2’

Event Date: 
Thursday, 1 November, 2018 - 08:00 to Friday, 2 November, 2018 - 15:00

วันที่ 1-2 พ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ

พบกิจกรรมน่าสนใจมากมาย อาทิ

วันที่ 1 พ.ย.2561

·      ภาพยนตร์สั้น “ความสุขครั้งสุดท้าย”

·      ปาฐถาพิเศษ “สร้างสุขที่ปลายทาง ภารกิจร่วมของทุกภาคส่วน”

·      เสวนา “การรับมือกับความตายในสังคมยุค 4.0”

 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

·      เสวนา “ชัวร์ก่อนแชร์ : Living Will คือการุณยฆาตจริงหรือ?”

·      ปาฐกถาพิเศษ “การเตรียมชีวิตอย่างเป็นสุข”  โดย ดร.ประมวล เพ็งจันทร์

·      การแสดงดนตรีภาวนา โดย ศิลปิน คุณธเนศ วรากุลนุเคราะห์

พร้อมร่วมกิจกรรม “สมุดเบาใจ” และชมนิทรรศการ “เตรียมชีวิตสู่การตายดี” ตลอดงานทั้ง 2 วัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

นันทพร เตชะประเสริฐสกุล โทร 02 832 9143, 081 584 0080 อีเมล์ nantaporn@nationalhealth.or.th

นันญนัฏฐ ถุงปัญญา โทร 02 832 9146, 080 629 3599 อีเมล์ nanyanat@nationalhealth.or.th

พื้นที่ประชาสัมพันธ์