อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมง 34 นาที ที่ผ่านมา

แถลงข่าว “ประชาชนเชื่อรัฐสวัสดิการเกิดได้ ชี้ รัฐต้องจัดสรรงบใหม่ให้เป็นธรรม”

Event Date: 
Thursday, 8 November, 2018 - 10:30

เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ร่วมกับบ้านสมเด็จโพลล์ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว “ประชาชนเชื่อรัฐสวัสดิการเกิดได้ ชี้ รัฐต้องจัดสรรงบใหม่ให้เป็นธรรม” วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย สื่อมวลชนที่สนใจ ติดต่อ พรรณอุมา โทร ๐๘๖ ๗๐๕ ๖๕๙๑