เสวนา Digital Resources and Visual Sources on World War One

Event Date: 
Saturday, 10 November, 2018 - 15:00

การบรรยายและเสวนาเรื่อง Digital Resources and Visual Sources on World War One

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 
15:00-17:30 น.

Oliver Janz (Freie Universität Berlin): 1914-1918-online. A Global Publication Project in the Digital Age

ฟังการบรรยายจากผู้สร้างโครงการจดหมายเหตุดิจิตอลของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และชมภาพยนตร์ทหารอาสาไทยในฝรั่งเศส

เสวนากับผู้เชี่ยวชาญจดหมายเหตุจากฝรั่งเศส Denis Maréchal (Institut National d’Audiovisuel Ina, Paris)

สถานที่ สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ ถนนวิทยุ

ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

พื้นที่ประชาสัมพันธ์