ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ยุทธศาสตร์จีนยุคใหม่ ไทยต้องเตรียมพร้อมอย่างไร”

Event Date: 
Saturday, 10 November, 2018 - 09:00

นายมงคล บางประภา อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แถลงว่า  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จะจัดการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ยุทธศาสตร์จีนยุคใหม่  ไทยต้องเตรียมพร้อมอย่างไร” ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก  มีนายวิบูลย์  คูสกุล อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นวิทยากร และจะมีการเสวนาในหัวข้อเดียวกัน   
วิทยากรประกอบด้วย นายกวี จงกิจถาวร สื่อมวลชนอาวุโส นักวิจัยอาวุโส สถาบันความมั่นคงนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การจัดปาฐกถาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร “มองจีนยุคใหม่  ความท้าทายที่สื่อไทยต้องรู้” โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKxfc0cdTF-HhXoyYLVqJZjqJ87zvZNwv3uz-7k2d3J7IaxA/viewform

พื้นที่ประชาสัมพันธ์