แถลงข่าวเวทีแลกเปลี่ยน  คลังสมองระดับนานาชาติ 2561 : องค์กรที่ยั่งยืน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Event Date: 
Monday, 12 November, 2018 - 12:30

แถลงข่าวเวทีแลกเปลี่ยน  คลังสมองระดับนานาชาติ 2561 : องค์กรที่ยั่งยืน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Think Tank Initiative Exchange 2018: Sustainable Organizations for Sustainable Development)  วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30-13.45 น. ณ ห้อง เบต้า 1-2 ชั้น 2 โรงแรม Pullman Bangkok King Power  ซ.รางน้ำ กรุงเทพฯ (ใกล้ BTS อนุสาวรีชัยฯ)
 

12:30 – 13:00              ลงทะเบียนสื่อมวลชน

13:00 – 13:05              กล่าวต้อนรับ 
โดย ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

13:05 - 13:10               แนะนำเวที “The Think Tank Exchange” และ กลุ่ม “Think Tank Initiative” 
โดย  คุณ แชนนอน ซัททัน (Shannon Sutton) เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการเสริมสร้างความสมรรถนะและการสาธารณสุขโลก กลุ่ม Think Tank Initiative  ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

13:10 - 13:15               สถาบันคลังสมองเปลี่ยนโลกได้อย่างไร 
โดย คุณ อเล็กซ์ อวิติ(Alex Awiti) ผู้อำนวยการ สถาบันแอฟริกาตะวันออก 
มหาวิทยาลัยอะกา คาน กรุงไนโรบิ ประเทศเคนยา 

13:15 - 13:20               ถอดบทเรียน: ความร่วมมือของกลุ่มคลังสมอง เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในแถบประเทศซีกโลกใต้: กรณีศึกษา Southern Voice 
โดย คุณ แอนเดรีย โอโดเนซ (Andrea Ordóñez) ผู้อำนวยการ Southern Voice

13:20 – 13-25              ถอดบทเรียน: สถาบันวิจัยเชิงนโยบาย (ทีดีอาร์ไอ) ต่อการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม – เศรษฐกิจไทย 
โดย ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

13:25 – 13:45           ถาม – ตอบ

พื้นที่ประชาสัมพันธ์