Politics Talks 2018: พรรคการเมืองกับท้องถิ่นไทยในอนาคต

Event Date: 
Wednesday, 14 November, 2018 - 13:00

School of Politics and Government CMU จัดดีเบตประเด็นพรรคการเมืองในอนาคต / New Voters / การกระจายอำนาจ พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30  ณ หอประชุมใหญ่ คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย พรรคอนาคตใหม่ พรรคท้องถิ่นไท และพรรคชาติไทยพัฒนา

นำทีมเสวนาโดย อาจารย์ ดร. จันทนา สุทธิจารี อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์