"การเมืองกับเมือง" โลกรอบสถาปัตยกรรมผังเมือง พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

Event Date: 
Thursday, 15 November, 2018 - 09:30

Special Talk Series Season 2 Ep. 12F
โลกรอบสถาปัตยกรรมผังเมือง

"การเมืองกับเมือง"

พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

วันพฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30-12.00 น.
ห้อง 1008 ชั้น 10 คณะสปาปัตยกรรมศาสตร์

พื้นที่ประชาสัมพันธ์