สัมมนาบัณฑิตศึกษาฯ "เสียดินแดนในแบบเรียนไทย สมัยรัชกาลที่ 5 ถึง พ.ศ.2487"

Event Date: 
Friday, 23 November, 2018 - 13:00

สัมมนาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาประวัติศาสตร์

วันศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2661 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ห้อง 307 คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

"เสียดินแดนในแบบเรียนไทย สมัยรัชกาลที่ 5 ถึง พ.ศ. 2487"

พื้นที่ประชาสัมพันธ์