เดินหน้าประเทศ "ทุน" : เครือข่ายความสัมพันธ์ของรัฐและทุนไทย

Event Date: 
Thursday, 15 November, 2018 - 09:00

เสวนาวิชาการ

เดินหน้าประเทศ "ทุน" : เครือข่ายความสัมพันธ์ของรัฐและทุนไทย

15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-13.00 น. ณ คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ รังสิต

วิทยากร โดย

  • สฤณี อาชวานันทกุล
  • ธร ปิติดล
  • กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์

พื้นที่ประชาสัมพันธ์