โลกรอบสถาปัตยกรรมผังเมือง X สำรวจเมือง ชำเลืองย่าน​ สัปดาห์นี้พบกับ ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ในหัวข้อ การเมืองกับเมือง

Event Date: 
Thursday, 15 November, 2018 - 09:30

เชิญผู้สนใจเข้าร่วม ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30-12.00 ห้อง 1008 ชั้น 10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

เปิดสาธารณะ แต่กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc23sITATTFDddF3ZmjOUzbW1uX7N7oTmRcy4QmUWdhkHHfwA/viewform?fbclid=IwAR3sasFkdzTFclRRQUbLIPHVIzxC1ofmMBt8CDnDQlY-7GHddH9O3BrmCmY 

การบรรยายนี้จัดโดย CUURP ผังเมืองจุฬา Urban Design and Development Center สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ Media Information and Digital Literacy หรือ MIDL

พื้นที่ประชาสัมพันธ์