สัมมนาวิชาการ “ปฏิรูประบบการดำเนินคดีอาญาตามมาตรฐานสากล”

Event Date: 
Thursday, 15 November, 2018 - 13:00

สัมมนาวิชาการ “ปฏิรูประบบการดำเนินคดีอาญาตามมาตรฐานสากล” วันพฤหัสที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ห้องประชุม 2 ชั้น 2  ณ. พุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเวลา 13.00 น.- 16.30 น.

 กล่าวเปิดโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ

อภิปรายโดย

·อัยการน้ำแท้ มีบุญสล้าง  อัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดี จุ.กาญจนบุรี

·พันตำรวจเอก วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร  ผู้เขียนหนังสือ "วิกฤตตำรวจและการสอบสวน จุดดับกระบวนการยุติธรรม.

·สมชาย หอมลออ อดีตประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความฯ และ อดีตกรรมการปฏิรูปกฏหมาย (คปก)

· นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว  อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ดำเนินรายการโดยบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์

ติดต่อได้ที่ทนาย กิตติคุณ แสงหิรัญ ที่เบอร์ 082 9917399 และที่ทนายปราโมทคริษฐ ธรรมคุณากร 085 1555924

พื้นที่ประชาสัมพันธ์