กิจกรรมรณรงค์  “ยุติความรุนแรงต่อเด็ก” 

Event Date: 
Tuesday, 20 November, 2018 - 11:00

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์  “ยุติความรุนแรงต่อเด็ก” ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ ‘ยุติความรุนแรงต่อเด็ก’ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากเด็กและเยาวชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่มีต่อปัญหาความรุนแรงที่พวกเขาประสบทั้งกับตนเองและได้พบเห็นในชีวิตประจำวัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อนำเสนอเป็นแนวทางให้แก่รัฐบาลในการแก้ไขและยุติความรุนแรงต่อเด็กเพื่อขับเคลื่อนเป็นนโยบายระดับประเทศต่อไป  

กิจกรรมรณรงค์ “ยุติความรุนแรงต่อเด็ก” จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พื้นที่ประชาสัมพันธ์