"ความรุนแรงในสตรีและเด็ก" : มองผ่านสื่อ ความสัมพันธ์และบริบทการพัฒนา

Event Date: 
Friday, 30 November, 2018 - 09:00

 

โครงการสตรีฯ ธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ "ความรุนแรงในสตรีและเด็ก : มองผ่านสื่อ ความสัมพันธ์และบริบทการพัฒนา"

ศุกร์ที่30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง F332 อาคารอเนกประสงค์2(60ปี) ชั้น3 ติดคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

วิทยากรโดย

  • ผศ.ดร.วิลาสินี พนานครทรัพย์ (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.)
  • ดร.ชเนตตี ทินนาม (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • อ.ติณณภพ สินสมบูรณ์ทอง (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.)
  • ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.)

ดำเนินรายการโดย : ผศ.ดร.ปณิธี บราวน์ (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.)

สอบถามโทร. 026133333 ต่อโครงการสตรีฯ

พื้นที่ประชาสัมพันธ์