Redesigning Thailand#5 จับความกระปรี้กระเปร่า มาเขย่าสังคมสูงวัย

Event Date: 
Friday, 16 November, 2018 - 09:00

ประกาศผล 6 ทีม ผ่านการรอบคัดเลือก  เพื่อแข่งขันรอบตัดสิน Redesigning Thailand #5 “จับความกระปรี้กระเปร่า มาเขย่าสังคมสูงวัย” ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ ทีดีอาร์ไอ

1. นโยบาย “Smart Age Model” เขย่าสังคมสูงวัย

สมาชิกในทีม
– Nutcha Rungrueang คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– Piyawat Charoensak คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– รัตนภรณ์ ศรีประเสริฐ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. นโยบาย “สร้างสุขภาวะจิต เตรียมพร้อม Gen X รับมือสังคมสูงวัย”

สมาชิกในทีม
– ธมกร จันทร์สว่าง คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– นิธินันท์ แจงวาณิชย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– สริตา พิทักษ์ธีระธรรม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. นโยบาย “เกษียณอย่างมั่นใจขับเคลื่อนแรงงานสูงวัยอย่างยั่งยืน”

สมาชิกในทีม
– DUANGKAMON SIRIPHETPRANEE คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– KORAKOD THANANCHAI คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– THEPHATIP THEPHAKHAM คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. นโยบาย “ปฏิรูปวัฏจักรการทำงานที่สร้างพลังสดใหม่”

สมาชิกในทีม
– ทัชภูมิ ทุมสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– รัฐพงศ์ หมะอุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– กรวิชญ์ อินทวงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. นโยบาย “ระยะสั้น-ยาว แก้ขาดแคลนแรงงานในอนาคต”

สมาชิกในทีม
– ธิติยา นาหัวนิล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ภวัต ชุมนุมพร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– RASA KLONGKHAYAN คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6.นโยบาย “เพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน คุณภาพชีวิต”

– CHULABHAC KUMBOOS คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– Jettawat Pattararangrong คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– Nattamon Inthakhuean คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– – – – – – – – – – –

>> กำหนดการวันแข่งขันรอบตัดสิน <<

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ Town Hall ชั้น 5 @TDRI

9.30 น.ลงทะเบียน ทีมผ่านเข้ารอบตัดสิน (6ทีม)
9.45 น. รับฟังรายละเอียด กติการอบตัดสิน และเตรียมการนำเสนอ โดยมีตัวแทนนักวิจัยทีดีอาร์ไอร่วมให้คำแนะนำ
12.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.30 น. ทีมผ่านเข้ารอบตัดสิน 6 ทีม นำเสนอโครงการ
15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
16.00 น. ประกาศผลการตัดสิน – มอบรางวัล

*** โจทย์รอบคัดเลือก ***
“นโยบาย… ที่สร้างพลังสดใหม่ ให้ประเทศพร้อมรับมือสังคมสูงวัย”

*** คุณสมบัติ ***
นักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา ทุกมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ที่ต้องการนำเสนอไอเดีย นโยบายใหม่ๆ เพื่อสร้างพลังให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และพร้อมรับมือกับสังคมสูงวัยของไทย
โดยแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน (ไม่จำเป็นต้องมาจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน)

*** ร่วมกิจกรรมโดยการส่งเอกสาร ***
1. Resume ของสมาชิกทุกคนในทีม
2. บทความตอบโจทย์รอบคัดเลือก “นโยบาย…ที่สร้างพลังสดใหม่ ให้ประเทศพร้อมรับมือสังคมสูงวัย” ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4
และส่งเอกสารสมัครได้ที่ redesignthailand@tdri.or.th
ภายในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561

*** ประกาศผลรอบคัดเลือก ***
ประกาศผลทีมที่เข้ารอบทาง facebook.com/tdri.thailand
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

*** ประลองโจทย์รอบตัดสิน ***
ทีมที่ได้รับคัดเลือกจะเข้าร่วมประลองโจทย์ด้านนโยบายสาธารณะกับผู้บริหารและนักวิจัยของทีดีอาร์ไอ
ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-15.30 น. @ทีดีอาร์ไอ

*** รางวัล ***
1. รางวัลชนะเลิศ: เงินรางวัล 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง: เงินรางวัล 20,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับสอง: เงินรางวัล 12,000 บาท
2. ประกาศนียบัตร TDRI Junior Policy Researcher
3. สิทธิฝึกงานกับทีดีอาร์ไอ และได้รับพิจารณาเข้าทำงานระบบ Fast Track ที่ทีดีอาร์ไอหลังสำเร็จการศึกษา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์