"15 ปี แสงแห่งโอกาส" อนาคตบ้านกาญจนาภิเษก

Event Date: 
Friday, 23 November, 2018 - 13:00

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 61 นี้ 
ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลป์ กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิวายไอวาย ร่วมกับไลฟ์ เอ็ดดูเคชั่น เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดงาน 

"15 ปี แสงแห่งโอกาส" 
เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมองระหว่างผู้ใหญ่ในสังคม เกี่ยวกับการทำงานของบ้านกาญจนาภิเษก ตลอดระยะเวลาช่วง 15 ปีที่ผ่านมา 

โดย

1. ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล - ตุลาการศาลรัฐธรรมนุญ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
2. นายธวัชชัย ไทยเขียว - รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
3. ป้ามล ทิชา ณ นคร - ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก
4. นายอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ นักวิชาการ ไลฟ์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ผู้ถอดบทเรียนผลลัพธ์เชิงประจักษ์ บ้านกาญจนาภิเษก และ
5. น้องๆจากบ้านกาญจนาภิเษก ร่วมแลกเปลี่ยน

นอกจากนี้ยังมีการเปิดฉาย สารคดีและหนังสือ "แสงแห่งโอกาส" ครั้งแรกที่เปิดเผยถึงทุกกระบวนการในการทำงานของบ้านกาญจนาภิเษก จากเช้าถึงเย็น จากจันทร์ถึงอาทิตย์ ตลอด 1 ปี ในการทำงานเพื่อคืนพลเมืองสู่สังคม 

ท่านใดสนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงชื่อได้ตาม link ที่แนบมานี้เลยนะคะ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8yVFTmeThPLhRjIlyLF2J1jec0cAnTH--mrBMRkjXughr9w/viewform

พื้นที่ประชาสัมพันธ์