สัมมนา 70 ปี เศรษฐศาสตร์ "จับตาเศรษฐกิจไทย 2562: รวยกระจุก จนกระจาย?"

Event Date: 
Monday, 17 December, 2018 - 13:00

งานสัมมนาพิเศษก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ร่วมกับ Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 15 เรื่อง จับตาเศรษฐกิจไทย 2562: รวยกระจุก จนกระจาย?

-----------------------------------

ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น 
ณ ห้องบรรยาย ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

-----------------------------------

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาโปรดลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/FpxLbD
(**ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม**) 

-----------------------------------

ร่วมเสวนาโดย 
(1) ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ - ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงาน Global Business Development and Strategy ธนาคารกรุงไทย จำกัด

(2) คุณกนิษฐ เมืองกระจ่าง - กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(3) ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ - รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย
อ.ดร.กิตติชัย แซ่ลี้ - อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พื้นที่ประชาสัมพันธ์