Thammasat Resolution Talk “ตั้งโจทย์-ตอบอนาคต: วาระการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง” ครั้งที่ 1: การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

Event Date: 
Monday, 26 November, 2018 - 13:30

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พื้นที่ประชาสัมพันธ์