สัมมนา "ยุคอเมริกันสร้างสยาม: ศึกษาความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกาช่วงสงครามเย็นผ่านวรรณกรรม" โดย รศ.ชูศักดิ์

Event Date: 
Tuesday, 27 November, 2018 - 16:30

สัมมนา "ยุคอเมริกันสร้างสยาม: ศึกษาความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกาช่วงสงครามเย็นผ่านวรรณกรรม" โดย รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30-19.00 น. ณ ห้อง ศศ.211 ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) ไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

พื้นที่ประชาสัมพันธ์