เสวนา+เปิดตัวหนังสือ: การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ

Event Date: 
Tuesday, 18 December, 2018 - 13:00

เชิญร่วมงานเสวนา / เปิดตัวหนังสือ – Book launch

การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ
Thailand : The Politics of Despotic Paternalism

(ทักษ์ เฉลิมเตียรณ เขียน / พรรณี ฉัตรพลรักษ์ - ม.ร.ว.ประกายทอง สิริสุข –
ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ - พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์ แปล)

อังคาร 18 ธันวาคม / Thu 18 Dec 2018 เวลา 13.00 – 16.30 / 1 – 4.30 pm.
ณ ห้อง ร.103 / Room 103 คณะรัฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ / Faculty of Political Science, TU. Thaprachan
------------------------

12.30-13.00 ลงทะเบียน
13.15-13:30 กล่าวเปิดงานโดย: ศ.เกียรติคุณ เพ็ชรี สุมิตร
13.30-14.00 ปาฐกถานำ โดย วีระ ธีระภัทรานนท์

14.00-16.00 เสวนา “การเมืองไทยกับระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ”
ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ รัฐศาสตร์ ม.รังสิต
เวียงรัฐ เนติโพธิ์ รัฐศาสตร์ จุฬา
ดุลยภาค ปรีชารัชช ศิลปศาสตร์ มธ.
ประจักษ์ ก้องกีรติ รัฐศาสตร์ มธ. ดำเนินรายการ

16.00-16.30 ปัจฉิมกถา โดย ทักษ์ เฉลิมเตียรณ 
16.30-16.40 กล่าวปิดงานโดย ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดโดย/Host - ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับ - มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

หมายเหตุ 
- ในวันงานจำหน่ายหนังสือราคาพิเศษสุด
- ติดต่อสอบถาม / - มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Tel. 02-424-5768, 02-433-8713,
E-mail: textbooksproject@gmail.com
Line@ : @eey2061v 

- ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Tel. 0-2613-2309 
https://www.facebook.com/pg/DJC.Center/

พื้นที่ประชาสัมพันธ์