กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา "รุ่งอรุณวันเก่าของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย"

Event Date: 
Sunday, 2 December, 2018 - 13:00

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา "รุ่งอรุณวันเก่าของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย" ที่จะจัดฉาย “รุ่งอรุณวันใหม่ในป่า” ภาพเหตุการประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ที่เคยถูกปิดเป็นความลับ บันทึกวิถีชีวิตและกิจกรรมสำคัญของของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) บนฐานที่มั่นเทือกเขาภูพาน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่หลบหนีมาจากเหตุการณ์ล้อมฆ่าและจับกุมนักศึกษาที่ชุมนุมกันต่อต้านเผด็จการในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ที่อาจเรียกเฉพาะกิจได้ว่า “หนังป่า” โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี 2561

หลังจบภาพยนตร์จะมีการสนทนากับวิทยากรผู้เคยร่วมต่อสู้กับพคท. รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท เหวง โตจิราการ อนิรุธ โกศล และประธานคณะกรรมการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ดำเนินรายการโดย ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์

กิจกรรมจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 482 2013-14 ต่อ 111 www.facebook.com/ThaiFilmArchivePage

พื้นที่ประชาสัมพันธ์