เสวนา “ชวนพรรคร่วมคิด พลิกห้องเรียน เปลี่ยนไทยทันโลก”

Event Date: 
Sunday, 2 December, 2018 - 13:30

ประเทศไทยมีความพยายามปฏิรูปการศึกษามากว่า 20 ปีแล้ว แต่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมก็ยังไม่ได้เกิดขึ้น การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นถือเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนการปฏิรูปจากล่างขึ้นบน โดยทุกคนสามารถแสดงพลัง และร่วมกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยผ่านการสนับสนุนพรรคการเมืองที่มีนโยบายการศึกษาตอบสนองความต้องการของสังคม และเพื่อให้คนไทยมีตัวเลือกนโยบายที่ดี พรรคการเมืองจำเป็นต้องเข้าใจโจทย์ปัญหาการศึกษาไทย

เสวนา “ชวนพรรคร่วมคิด พลิกห้องเรียน เปลี่ยนไทยทันโลก” ในบ่ายวันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. นี้ที่ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จึงจัดขึ้นเพื่อให้พรรคการเมืองมาร่วมคิด ตอบโจทย์ปัญหาการศึกษาไทย และค้นหาทางออกเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับบริบทประเทศไทย โดยมีประชาชนร่วมรับฟังตั้งคำถาม

*** สำหรับรายชื่อพรรคการเมืองที่จะมาร่วมคิด พลิกห้องเรียน เปลี่ยนไทยทันโลก จะประกาศให้ทราบพร้อมกันในช่วงสัปดาห์ก่อนวันงานนะคะ *** 

[บัตรร่วมงานมีจำกัด ลงทะเบียนรับบัตรร่วมงาน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ที่ https://www.eventbrite.com/e/52695983104]

พื้นที่ประชาสัมพันธ์