กิจกรรม ชื่อ “สิทธิของเรา หน้าที่ของใคร”

Event Date: 
Friday, 7 December, 2018 - 14:00

เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร ร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม แอนเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนล และ AJAR (Asia Justice and Rights) ร่วมกันจัดกิจกรรม ส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนเผยแพร่ให้นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปร่วมกันเฉลิมฉลอง วันสิทธิมนุษยชนสากลซึ่งตรงกันวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี โดยจะจัดให้มีกิจกรรม ชื่อ “สิทธิของเรา หน้าที่ของใคร” ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร เวลา 14.00-17.00 น เสวนาวิชาการ พร้อมทั้งการประกวดสุนทรพจน์ จัดนิทรรศการส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยองค์กรร่วมจัดและนักกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

รายละเอียดดูที่ https://www.facebook.com/events/499971137168011/ 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์