สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2561

Event Date: 
Tuesday, 11 December, 2018 - 09:30

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30-16.30 น.

ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://socanth.tu.ac.th/news/academic-events-updates/ma-grad-seminar-2018/ 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์