เสวนาสาธารณะ : สวัสดิการประชาชน และมาตรการแก้จน บนโจทย์วินัยการคลัง

Event Date: 
Friday, 14 December, 2018 - 10:00

เสวนาสาธารณะ : สวัสดิการประชาชน และมาตรการแก้จน บนโจทย์วินัยการคลัง วันศุกร์ที่ 14 พ.ย. 2561 ที่ Conference room ชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

 

10.00 น.         ลงทะเบียน
10.15 น.         เสวนาสาธารณะ "สวัสดิการประชาชน และมาตรการแก้จน บนโจทย์วินัยการคลัง"

ผู้ร่วมเสวนา :

ผศ.ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัย นโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง ทีดีอาร์ไอ

ผู้ดำเนินรายการ:           
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์            ประธาน ทีดีอาร์ไอ

11.45 น.         ถาม-ตอบ

พื้นที่ประชาสัมพันธ์