เสวนาเปิดตัวหนังสือ "สันติสนทนา: เส้นทางเผชิญความรุนแรงชายแดนใต้, 2534-2554"

Event Date: 
Monday, 17 December, 2018 - 13:00

ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ

เสวนาเปิดตัวหนังสือ "สันติสนทนา: เส้นทางเผชิญความรุนแรงชายแดนใต้, 2534-2554"

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง ร. 103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ร่วมเสวนาโดย:
- รศ.ดร. มารค ตามไท (อดีตผู้อำนวยการสถาบันศาสนาวัฒนธรรมและสันติภาพ ม.พายัพ)
- คุณสมเกียรติ บุญชู (อดีตรองเลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ)
- พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ (หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้)
- คุณรอมฎอน ปันจอร์ (บรรณาธิการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้)

ดำเนินรายการโดย: รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว (รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

พื้นที่ประชาสัมพันธ์