ปาฐกถาและเสวนาเนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล ว่าด้วย "สิทธิทางการเมืองกับทางออกสงครามปาตานี"

Event Date: 
Monday, 10 December, 2018 - 13:00

ปาฐกถาและเสวนาเนื่องในวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปีตรงกับ "วันสิทธิมนุษยชนสากล (International Human Right Day) " ซึ่งในปีนี้ ทางสหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี PerMAS จัดกิจกรรมในหัวข้อ "สิทธิทางการเมืองกับทางออกสงครามปาตานี"

ปาฐกถาในหัวข้อ
"สิทธิทางการเมืองว่าด้วยการกำหนดชะตากรรมตนเอง"

โดย ฮากิม พงตีกอ
คณะกรรมการกำกับยุทธศาสตร์ The Patani

เสวนาในหัวข้อ
"สิทธิทางการเมืองกับทางออกสงครามปาตานี"

วิทยากรเสวนาโดย
มูฮำหมัดอาลาดี เด็งนิ
ประธานมูลนิธินูซันตารา Nusantara Patani

รอมฎอน ปันจอร์
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ Deep South Watch

ฮาฟิส ยะโกะ
ประธานสหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี PerMAS

ดำเนินรายการโดย
ลุกมาน อีเมทา

วันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง B103 ตึกวิทยาการสื่อสาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทน์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี)

พื้นที่ประชาสัมพันธ์