เวทีสาธารณะ “ประชาธิปไตยที่กินได้ การเมืองที่เห็นหัวคนจน”

Event Date: 
Sunday, 16 December, 2018 - 10:00

เวทีสาธารณะ “ประชาธิปไตยที่กินได้ การเมืองที่เห็นหัวคนจน” วันที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา10.00-17.45 น. ณ ลานหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) กรุงเทพฯ

พื้นที่ประชาสัมพันธ์