แถลงข่าวและเสวนา "12 ธันวาคม วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทยก้าวไกลสู่โลก"

Event Date: 
Tuesday, 11 December, 2018 - 13:30 to Wednesday, 12 December, 2018 - 11:00

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น.-12.00 น. ณ เวทีกลาง ชั้น 2 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ

การเตรียมพร้อมของไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติประจำปี 2562 ในหัวข้อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งสหประชาชาติรับรองจากข้อเสนอของกลุ่มนโยบายต่างประเทศและสุขภาพโลก (Foreign Policy and Global Health Initiative : FPGH) ในวาระที่ไทยเป็นประธาน

แถลงข่าวโดย

1.นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

2.นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

3.นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

พื้นที่ประชาสัมพันธ์