เสวนา “เติม (สิทธิ) ในช่องว่าง: ประกันสุขภาพ แรงงาน นายจ้าง รัฐ?”

Event Date: 
Sunday, 16 December, 2018 - 13:00

เสวนา “เติม (สิทธิ) ในช่องว่าง: ประกันสุขภาพ แรงงาน นายจ้าง รัฐ?” ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์สาขามหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร (บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์)

พื้นที่ประชาสัมพันธ์