แถลงข่าว ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพิจารณากฎหมายอาญา ที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งว่าอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ

Event Date: 
Thursday, 20 December, 2018 - 09:30

เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกสำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม เครือข่ายอาสา RSA (Referral for Safe Abortion System) และสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญสื่อมวลชน ร่วมทำข่าวศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพิจารณากฎหมายอาญา ที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งว่าอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ณ ห้องประชุมกำธร ชั้น ๑ อาคาร ๑ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ประชาสัมพันธ์