แถลงประกาศ “ผลโพลต้านโกง” วันพรุ่งนี้ 20 ธ.ค. 

Event Date: 
Thursday, 20 December, 2018 - 13:30

 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,  องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย),  มูลนิธิเพื่อคนไทย และภาคีภาคประชาชน   ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวประกาศ  “ผลโพลต้านโกง”  รับเลือกตั้ง 2562     

ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคมนี้  เวลา 13.30 - 14.30 น.  ณ  ห้อง Meeting Room 1   ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผู้ร่วมแถลงข่าวดังนี้

1.   คุณประมนต์ สุธีวงศ์   ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

2.  คุณวิเชียร พงศธร                       ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย

3.  รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์         อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

4.  ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย   รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย

     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                                          

“ผลโพลต้านโกง” รับเลือกตั้ง 2562  เป็นโครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของพรรคการเมืองและนักการเมืองไทยในการเลือกตั้ง 2562  ระหว่างวันที่ 16 พ.ย.–14 ธ.ค. 2561 เพื่อให้พรรคการเมืองนำข้อเสนอของประชาชนจากผลโพลไปพัฒนาเป็นนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และประกาศพันธสัญญา

กำหนดการ 

วันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  เวลา 13.30-14.30 น. ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

  13.00 – 13.30 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชน     

  13.30 – 14.20 น.     แถลงข่าวประกาศ“ผลโพลต้านโกง” รับเลือกตั้ง 2562            ดำเนินรายการโดย    ดร.มานะ นิมิตรมงคล  เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน        14.20 – 14.30 น.     ผู้แถลงข่าวร่วมถ่ายภาพ   จบการแถลงข่าว

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์