เวทีพรรคการเมืองพบนักศึกษา-ประชาชน ในหัวข้อ “นโยบายพรรคการเมืองกับการแก้ปัญหาวิกฤตใต้”

Event Date: 
Wednesday, 9 January, 2019 - 13:00

 

เนื่องจากการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จะเป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์และกำหนดอนาคตการเมืองไทย สโมสรนักศึกษารัฐศาสตร์และคณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวและโอกาสที่หลักสูตรรัฐศาสตร์ ซึ่งจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเมือง และนักศึกษารัฐศาสตร์ จะได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้ จึงได้จัดโครงการรัฐศาสตร์เดินหน้าสู่ประชาธิปไตย “รณรงค์การเลือกตั้ง 2562” ขึ้น โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. เวทีพรรคการเมืองพบประชาชน “นโยบายพรรคการเมืองกับการแก้ปัญหาวิกฤตใต้”

2. การฝึกอบรมทักษะรณรงค์และสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ในระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2662

3. กิจกรรมรณรงค์ให้นักศึกษา ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2562

สำหรับการประชันนโยบาย เวทีพรรคการเมืองพบนักศึกษา-ประชาชน นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้พรรคการเมืองที่ได้เสนอตัวเป็น “ตัวแทน” ของประชาชน ได้เสนอนโยบายที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาพื้นที่ภาคใต้ ต่อนักศึกษา ประชาชนสำหรับการตัดสินใจในการเลือกตั้ง ทั้งนี้การลงคะแนนเสียงจากการพิจารณานโยบายของพรรคการเมือง เป็นมิติสำคัญในการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย

ทั้งนี้ ในกิจกรรมประชันนโยบาย ทางผู้จัดได้ติดต่อทาบทามหัวหน้าหรือแกนนำพรรคการเมืองหลักหลายพรรค โดยได้รับการตอบรับจาก 4 พรรคการเมือง โดยส่งหัวหน้าพรรคเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง ประกอบด้วย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์, นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ, พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย, และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

ดำเนินรายการ โดย นายอำพล มั่นคง นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 
การประชันนโยบายจะประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก คือ

ช่วงแรก “นโยบายของพรรคการเมืองต่อการทำให้เป็นประชาธิปไตย” เนื้อหาจะครอบคลุมนโยบายของพรรคการเมือง ในการแก้ปัญหาหรือผลักดันประชาธิปไตยให้หลุดพ้นจากวิกฤตการเมืองในช่วงที่ผ่านมา

ช่วงที่สอง “นโยบายพรรคการเมืองกับการแก้ปัญหาวิกฤตใต้” เนื้อหาจะเน้นนโยบายของพรรคการเมืองที่ตอบสนองต่อปัญหาในพื้นที่ภาคใต้โดยตรง ที่มีประเด็นที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับพรรคการเมืองแต่ละพรรคว่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องใดบ้าง

ทั้ง 2 ช่วง พรรคการเมืองจะมีเวลาในการนำเสนอช่วงละประมาณ 15 นาที 
ช่วงสุดท้าย จะเป็นช่วงตอบคำถาม จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมได้ตั้งคำถามต่อพรรคการเมือง โดยเขียนคำถามลงในกระดาษ และพรรคการเมืองมีเวลาตอบคำถาม พรรคละ 4 นาที

สโมสรนักศึกษารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบคุณทุกพรรคการเมืองที่ให้เกียรติตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเล็กๆ ของนักศึกษา และทางเครือข่าย We Watch ที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายอำพล มั่นคง ผู้ดำเนินรายการ 097 353 6868
นางสาวอภิชญา ชอบแต่ง นายกสโมสรนักศึกษารัฐศาสตร์ 082 279 0275
อุเชนทร์ เชียงเสน อาจารย์ที่ปรึกษา 084 535 6044

พื้นที่ประชาสัมพันธ์