8 -​9 มกราคมนี้ ติดตามไลฟ์ได้ที่แฟนเพจ บำนาญแห่งชาติ "เลือกตั้งครั้งนี้...รัฐสวัสดิการต้องมา"

Event Date: 
Tuesday, 8 January, 2019 - 09:00 to Wednesday, 9 January, 2019 - 12:45

กิจกรรม “เลือกตั้งครั้งนี้...รัฐสวัสดิการต้องมา” ในวันอังคารที่ 8 และวันพุธที่ 9 มกราคม ณ ห้องชนกนันท์ ชั้น 2 โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์