บสส.8 สถาบันอิศรา จัดสัมมนาใหญ่ 19 ม.ค.นี้ ชวนฟังมุมมองครบทุกมิติหลังการเลือกตั้งไทย

Event Date: 
Saturday, 19 January, 2019 - 09:00

หลักสูตร บสส.8 สถาบันอิศรา จัดงานสัมมนาสาธารณะ “มองเมืองไทย ให้ไกลกว่าได้เลือกตั้ง” เชิญชวน  ผู้ที่สนใจร่วมรับฟังมุมมองและความคิดเห็นจาก 5 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญครบทุกมิติ เกี่ยวกับทิศทางของประเทศไทยภายหลังการเลือกตั้ง พร้อมฟังผลสำรวจความคิดเห็นของคนไทยจากนิด้าโพลล์ ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ บมจ. อสมท.

 

รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประธานผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสส.) รุ่นที่ 8 สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลักสูตร บสส. 8 สถาบันอิศรา จะจัดงานสัมมนาสาธารณะ “มองเมืองไทย ให้ไกลกว่าได้เลือกตั้ง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสาธารณะเกิดความตระหนักและรับทราบมุมมองเกี่ยวกับทิศทางของประเทศไทยภายหลังการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562

โดยเชิญนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเวทีสัมมนา ได้แก่ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ที่จะนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาด้านการศึกษา รวมถึงเป้าหมายและทิศทางในการจัดการศึกษาของประเทศไทยภายหลังการเลือกตั้ง รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและการเมืองกับมุมมองที่มีต่อบทบาทและกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงทิศทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยภายหลังการเลือกตั้

รวมทั้ง รับฟังความคิดเห็นจาก ดร.วรชาติ ดุลยเสถียร ผู้เชี่ยวชาญโซ่อุปทานด้านเกษตร CLMV เกี่ยวกับแนวทางและกลไกในการสนับสนุนภาคการเกษตรไทยของรัฐบาลใหม่  รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก นักวิชาการด้านกฎหมาย กับมุมมองที่มีต่อรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2560 และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกับการขับเคลื่อนประเทศไทยภายหลังการเลือกตั้ง และรัฐบาลใหม่กับการบริหารงานภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2560 และตัวแทนจากภาคประชาชน  นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กับการนำเสนอแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในรัฐบาลทุกยุคที่ผ่านมา และมุมมองต่อการสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐบาลใหม่ พร้อมฟังผลสำรวจความคิดเห็นของคนไทยจากนิด้าโพลล์ 

ผู้สนใจร่วมงานสามารถลงทะเบียนและสำรองที่นั่ง (มีจำนวนจำกัด) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://goo.gl/forms/zan86NOL7cWMGIDu1 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันอิศรา โทร. 0-2241-3905

พื้นที่ประชาสัมพันธ์