งานประกาศผลและพิธีมอบรางวัล “Media Awards 2018"

Event Date: 
Thursday, 24 January, 2019 - 00:15

+++สนใจเข้าร่วมงาน ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.do/eEN5s
 

แอมเนสตี้และผู้สนับสนุนกว่า 7 ล้านคนทั่วโลกมองเห็นความสำคัญของสื่อมวลชนในการทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อนำสังคมไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น เราจึงรณรงค์เพื่อปกป้องส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของสื่อ ตลอดจนสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชนทั่วโลกมาโดยตลอด เพราะเราเชื่อว่าการพูดคุยถกเถียงด้วยเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้องย่อมนำไปสู่สังคมที่สงบสุขและเคารพสิทธิมนุษยชน

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จึงได้จัดประกวด “รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” มาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 ก็ได้เปิดรับผลงานรวม 4 ประเภท ชิงเงินรางวัลสูงสุด 30,000 บาทต่อรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นการใช้สื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารในแง่มุมที่คำนึงถึงการเคารพ ปกป้อง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ผู้รับสารได้ตระหนักและเข้าใจสิทธิมนุษยชนทั้งของตนเองและผู้อื่นมากขึ้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้

กำหนดการงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัล
“รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561” (Media Awards 2018)
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมลูนาร์ ชั้น 10 โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ (AVANI Riverside Bangkok)

13.00 น. ​ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน
ชมนิทรรศการและร่วมรณรงค์กับนักกิจกรรมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นเนล ประเทศไทย

13.30 น.​พิธีกรกล่าวทักทายและต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
กล่าวเปิดและแจ้งวัตถุประสงค์การจัดงาน
โดย สมชาย หอมลออ ที่ปรึกษาแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

14.00 น.​มอบโปสการ์ดให้กำลังใจจากผู้สนับสนุนของแอมเนสตี้ให้กับ 3 นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
-อังคณา นีละไพจิตร นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่รณรงค์เพื่อยุติการอุ้มหายในประเทศไทย และภรรยาทนายความสิทธิมนุษยชนที่ถูกอุ้มหายเมื่อปี 2547
-พิณนภา พฤกษาพรรณ คุณแม่ลูกห้าและภรรยานักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มชาติพันธุ์ ที่หายตัวไปเมื่อปี 2558
​​-ศิริกาญจน์ เจริญศิริ ทนายความสิทธิมนุษยชน *

14.30 น.​ปาฐกถาหัวข้อ “เมื่อสื่อทำให้เสียงของเราไม่เงียบอีกต่อไป”
โดย ศักดา แก้วบัวดี นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
สุภาพ คำแหล้ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

15.00 น.​พิธีมอบรางวัลผลงานสื่อมวลชนดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2561
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ มอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล

16.00 น.​กล่าวขอบคุณ/จบพิธีการ

*วิทยากรอยู่ระหว่างประสานงาน

+++สนใจเข้าร่วมงาน ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.do/eEN5s

พื้นที่ประชาสัมพันธ์