งานเปิดตัววารสาร INTELLIGENZIA

Event Date: 
Tuesday, 22 January, 2019 - 13:00

ขอเชิญร่วมงานเปิดตัววารสาร Intelligenzia ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.00 ณ อาคารเอนกประสงค์ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดย วารสาร Intelligenzia

ภายในงานมีวารสาร Intelligenzia มาวางจำหน่ายในราคา 200 บาท (100 เล่ม)

มีกำหนดการณ์ดังนี้

13.00-14.30 แนะนำทีมงานวารสาร
14.30-16.00 พูดคุยกับเจ้าของบทความ

เข้าร่วมฟรี
และไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า

*รายชื่อวิทยากรเจ้าของบทความจะแจ้งเพิ่มอีกครั้ง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์