เสวนาหนังสือ 'ครอบครัวจินตกรรม: บทวิพากษ์ว่าด้วยชุมชน การปกครอง และรัฐ'

Event Date: 
Friday, 18 January, 2019 - 13:00

ขอเชิญนักอ่านและผู้สนใจร่วมกันสร้างครอบครัวไปกับเรา–สำนักพิมพ์ Illuminations Editions กับงานเสวนาหนังสือ 'ครอบครัวจินตกรรม: บทวิพากษ์ว่าด้วยชุมชน การปกครอง และรัฐ'

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องกระจกริมน้ำ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ร่วมพูดคุยโดย
• ยุกติ มุกดาวิจิตร โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ตามไท ดิลกวิทยรัตน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ธนัย เจริญกุล นักศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยสหวิทยการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย ชุติเดช เมธีชุติกุล นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

พื้นที่ประชาสัมพันธ์