แถลงข่าว "ภาคประชาสังคมยืนยัน เดินหน้ากำกับราคาค่ารักษาพยาบาล" 

Event Date: 
Friday, 18 January, 2019 - 11:00

แถลงข่าว "ภาคประชาสังคมยืนยัน เดินหน้ากำกับราคาค่ารักษาพยาบาล" เวลา 11.00 น. ผ่านเพจ "องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน" https://www.facebook.com/cindependence/

พื้นที่ประชาสัมพันธ์