เสวนา “นโยบายที่อยู่อาศัยของรัฐบาลในอนาคต”

Event Date: 
Thursday, 31 January, 2019 - 12:30

เสวนา “นโยบายที่อยู่อาศัยของรัฐบาลในอนาคต” วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 12:30-17:45 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

https://www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php?event=1

กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน
13:00 เปิดการเสวนา/แนะนำมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
          รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:15 แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยในอนาคต และ นโยบายที่ควรจะเป็นเพื่อการส่งเสริมตลาดอสังหาริมทรัพย์
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานก่อตั้ง มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:45 อภิปราย วิเคราะห์แนวนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของแต่ละพรรค
          คุณสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานที่ปรึกษา พรรคภูมิใจไทย
          คุณปรเมศวร์ กุมารบุญ กรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ พรรคชาติไทยพัฒนา
          คุณสุพจน์ อาวาส รองโฆษก พรรคประชาชาติ
          คุณอนุชา บูรพชัยศรี รองโฆษก และ กรรมการนโยบาย พรรคประชาธิปัตย์
          คุณสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ที่ปรึกษานโยบาย พรรคอนาคตใหม่
          คุณพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว.กระทรวงพลังงาน และ คณะทำงานนโยบายเศรษฐกิจพรรคไทยรักษาชาติ
          ร.ท.สุณิสา ทิวากรดำรง ผู้ช่วยกองงานโฆษกพรรคเพื่อไทย
          คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ อุปนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน (ผู้ดำเนินรายการ)
15:00 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
15:15 อภิปราย วิเคราะห์แนวนโยบายที่อยู่อาศัยของแต่ละพรรค(ต่อ)
16:45 ตอบข้อซักถาม
17:00 สรุปและปิดการเสวนา

ติดต่อคุณนงลักษณ์ โทร.0.2295.3905 ต่อ 109 หรือ info@thaiappraisal.org

พื้นที่ประชาสัมพันธ์