กิจกรรมวันยุติความรุนแรงต่อกลุ่มหลากหลายทางเพศ “Chiang Mai Pride 2019: 10 ปี เสาร์ซาวเอ็ดรำลึก”

Event Date: 
Thursday, 21 February, 2019 - 18:00

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น. – 22.00 น. ณ พุทธสถานเชียงใหม่ ไนท์บาซาร์เชียงใหม่ และ ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการจัดงาน

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

18.00 น. – 19.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และจัดขบวนรณรงค์ (Pride Parade)

จุดนัดพบ: พุทธสถานเชียงใหม่

19.00 น. – 20.00 น.

เริ่มเดินขบวนรณรงค์ (Pride Parade)

จากพุทธสถานเชียงใหม่ - ไนท์บาซาร์เชียงใหม่ - ลานประตูท่าแพ

20.00 น. – 20.15 น.

การแสดงเปิดเวที ต้อนรับขบวนรณรงค์

ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ

20.15 น. – 20.25 น.

กล่าววัตถุประสงค์ของงาน และประวัติศาสตร์การต่อสู้ 10 ปี “เสาร์ซาวเอ็ด”

ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ

20.25 น. – 20.35 น.

จุดเทียนรำลึกประวัติศาสตร์ “เสาร์ซาวเอ็ด”

ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ

20.35 น. – 20.50 น.

กล่าวแถลงการณ์ถึงเหตุการณ์ความหลากหลายทางเพศในปัจจุบัน

ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ

20.50 น. – 21.00 น.

เริ่มการประกวด Chiang Mai Pride Ambassador 2019 และแนะนำกรรมการ

ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ

20.45 น. – 21.00 น.

Chiang Mai Pride Ambassador 2019 รอบเดินแบบ

ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ

21.00 น. – 21.10 น.

ประกาศผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย

ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ

21.10 น. – 21.20 น.

Chiang Mai Pride Ambassador 2019 รอบตอบคำถาม

ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ

21.20 น. – 21.35 น.

ประกาศผู้ชนะ Chiang Mai Pride Ambassador 2019

ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ

21.35 น. – 22.00 น.

พิธีปิด

ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ

 

 

 

 

แผนที่เดินขบวนรณรงค์ (Pride Parade)

A%20Guide%20to%20Slow%20Living%20copy.png   

 

 
 

หมายเหตุ : ติดต่อประสานงาน

คุณ ชิษณุพงศ์ นิธิวนา (เบส)                 โทร.083-5816868      อีเมล์. bestchita@gmail.com

คุณ ชัญญา รัตนธาดา (ปาหนัน)            โทร.097-9248715      อีเมล์. aucouture@gmail.com

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์