โครงการสถานะใหม่งานวิจัยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ผลงานคณาจารย์ “สนามใน/ข้ามแดน”

Event Date: 
Friday, 15 February, 2019 - 10:00

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการสถานะใหม่งานวิจัยคณะฯ ผลงานคณาจารย์ “สนามใน/ข้ามแดน” (โครงการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-12.15 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 3 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

**กำหนดการ

10.00-10.10 น. ลงทะเบียน
10.10-12.15 น. เสวนารายงานผลงานวิจัยสถานะใหม่งานวิจัยคณะฯ ผลงานคณาจารย์ “สนามใน/ข้ามแดน”

-ด้นชีวิต : กรณีศึกษา ผู้ค้ารายย่อยชาวเวียดในลาว
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี ตันธุวนิตย์

-“ออเญ่อ-อาเคอะ": วิถีชาติพันธุ์ข้ามพรมแดน
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ สายพันธ์ 

-การเคลื่อนย้ายเสมือนของแรงงานทักษะสูงชาวญี่ปุ่นที่ศรีราชา
โดยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี 

-โครงสร้างการศึกษาและวัฒนธรรมการกวดวิชา
อาจารย์วาทินีย์ วิชัยยา 

-อยู่กับบาดแผลจากความรุนแรงทางการเมือง
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา

ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

12.15-13.15 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

พื้นที่ประชาสัมพันธ์