เสวนา “ก้าวสู่ปีที่ห้า “สภาแต่งตั้ง” ประชาชนได้อะไร?”

Event Date: 
Thursday, 7 February, 2019 - 09:00

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมห้อง 802 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่ประชาสัมพันธ์