เสวนา 10 ปีที่สูญหายการจำกัดสิทธิทางการเมืองของอดีตนักโทษ

Event Date: 
Monday, 18 February, 2019 - 09:00

18 ก.พ.2562 เวลา 9.00 -12.00 น. ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ FCCT

พื้นที่ประชาสัมพันธ์