[เชียงใหม่] อ่านการเมืองไทย บทว่าด้วยการเลือกตั้ง

Event Date: 
Wednesday, 6 March, 2019 - 10:00

อ่านการเมืองไทยบทว่าด้วยการเลือกตั้ง
6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.30 น.

ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง
รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล
ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ผู้ดำเนินรายการ อ.ดร.พิสิษฏ์ นาสี

จัดโดยสถาบันวิจัยสังคม We Watch Thailand และชมรมประชาธิปไตย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกแบบปกโดย: gamesuwan