นำเสนอรายงานผลการวิจัย ในหัวข้อ "เด็กสมัยนี้..." ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “รูปแบบและแนวทางการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ (Generation Z)”

Event Date: 
Thursday, 7 March, 2019 - 13:00

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมการนำเสนอรายงานผลการวิจัย 
ในหัวข้อ "เด็กสมัยนี้..." ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “รูปแบบและแนวทางการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ (Generation Z)” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ อุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนได้ที่ > https://goo.gl/a1YkSq

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.นรุตม์ ศุภวรรธนะกุล
เบอร์ติดต่อ 0807826153 E-mail: narutsp@lsed.tu.ac.th