เสวนานโยบายนวัตกรรม เทคโนโลยีและเทรนด์โลกอนาคต Future Trends

Event Date: 
Saturday, 9 March, 2019 - 13:00

จัดโดย Future Trends วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2019 เวลา 13:00 – 16:30