เวที สช.เจาะประเด็น “สานพลังเปลี่ยนเมืองป่วย”

Event Date: 
Thursday, 7 March, 2019 - 09:30

เวที สช.เจาะประเด็น“สานพลังเปลี่ยนเมืองป่วย” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.30– 12.00 น. ณ โถงหน้าสำนักงาน ชั้น G อาคารจัตุรัสจามจุรีถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนเสนอมุมมองและนโยบายการพัฒนาเมืองไปสู่การสร้าง “เมืองสุขภาวะ”ต่อพรรคการเมืองที่จะเป็น (ว่าที่)รัฐบาลในอนาคต

วิทยากรผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย นางภารนี สวัสดิรักษ์รองประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และ ดร.นิรมล เสรีสกุลผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง  (UddC)ดำเนินรายการโดย นางสาวบุษกร อังคณิตสื่อมวลชนอิสระ