งานแถลงข่าว เปิดตัว “เครื่องมือสู้โกง (ACT AI)”

Event Date: 
Wednesday, 6 March, 2019 - 10:00

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอเรียนเชิญร่วม งานแถลงข่าว “เปิดตัว เครื่องมือสู้โกง” (ACT AI)  ซึ่งเป็น เว็บ แอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลโครงการภาครัฐไว้มากที่สุด ใช้ง่าย และเข้าถึงได้ โดยมีเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติหรือการทุจริตการใช้งบประมาณตามนโยบาย และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ซึ่งถูกออกแบบมาให้สามารถค้นหาได้ตรงความต้องการและรวดเร็ว 

สำหรับงานแถลงข่าวจัดขึ้น ในวันพุธที่ 6  มีนาคม 2562 เวลา 10:00-11:30 น. ณ ห้องโลตัส สวีท 1 - 4 ชั้น 22  โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์   

10.00 – 10.30 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชน

10.30 – 11.20 น.    เริ่มการแถลงข่าว  เปิดตัว “เครื่องมือสู้โกง (ACT AI)” 

ผู้ร่วมแถลงข่าว ดังนี้ คุณวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ดร. มานะ นิมิตรมงคล   เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) คุณพันเทพ สุภาไชยกิจ    กรรมการบริหารองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

11.20  - 11.30 น.     ถาม – ตอบ