แถลงข่าวฯ ภาค ปชช. ค้านโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC, โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ฯลฯ พร้อมข้อเสนอให้ภาครัฐทำเองได้โดยไม่ต้องสัมปทานเอกชน

Event Date: 
Wednesday, 6 March, 2019 - 15:00
เชิญรับฟังการแถลงข่าวฯ ของภาคประชาชน นำโดยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และภาคประชาชนองค์กรต่างๆ เพื่อคัดค้านโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC, โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินที่จะให้นายทุนใหญ่ฮุบที่ดินมักกะสัน 140 กว่าไร่ใจกลางเมืองเชื่อมใน EEC เปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชั่นและการให้สิทธิประโยชน์กลุ่มทุนประชารัฐ ฯลฯ พร้อมข้อเสนอให้ภาครัฐทำเองได้โดยไม่ต้องสัมปทานเอกชน

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 นี้ เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ถ.มักกะสัน (ภาคประชาชนประชุมกันตั้งแต่เวลา 13.00 น. แถลงเวลา 15.00 น.)

แถลงโดย  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ร่วมกับองค์กรภาคประชาชน ฯลฯ
นำโดย คุณสาวิทย์ แก้วหวาน  ประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย
คุณอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 
คุณบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)
คุณธีรชัย ภูวนาถนรานุบาล  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
คุณกษิต ภิรมย์  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ฯลฯ

สอบถาม เมธา มาสขาว 0925465949

 
แผนที่ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ถ.มักกะสัน
https://www.google.com/maps/place/Thai+Labour+Museum/@13.7546603,100.5487106,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x925199f7e5d6b1c7!8m2!3d13.753118!4d100.549526